Hizmet Sözleşmesi

HİZMET REZERVASYON / SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I-ÖDEMELER

Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35i, bakiyesinin ise kayıt tarihinden en geç 7 gün sonra ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleşmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin %35i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

II- İPTAL-DEVİR

1- Acente,  gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve / veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2- A- Tüketicinin gezisinin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep etmesi durumunda ücretinin tamamı iade edilir.

B- Tüketici, hizmetin başlamasından 15-7 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35' ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketicinin kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul rapor ile hizmetin başlamasından önce belgesi ile ibrazı bu maddenin istinasıdır.

C- Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredilebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

3- Tüketici, satın almış olduğu indirimli ürün bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu Erken Rezervasyon İndirimli ürününü ve özel günler için satın almış olduğu ürünü (bayram, yılbaşı vb.) herhangi bir sebeple iptal / tarih değişikliği / devir ettirmek isterse, gezi başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar gezi bedelinin % 35’ini, 7 günden az bir süre kala ise gezi bedelinin tamamını Acente’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4-Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda;  acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılamaz.

5-Acente gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezinin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerinin, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret aralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde, rezervasyonu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir.

III-GENEL HÜKÜMLER

1- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracı ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teemmüllere uymakla mükelleftir.

2- Sağlayacının ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında;  tüketicinin sağlayıcıya kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde, bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin,  gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak, acente tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Acente, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

3- Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir.

4- Acente, hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. Acente sorumluluğu dahilindeki hallerde, tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek ve / veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetleri tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat hakkını ortadan kaldırır.

5- Tüketici, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiği Acente Yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

6- Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak Acente'ye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin iş birliği yapma ve özenli davranma borcudur.

7- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente'nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar yada hizmet bedelinin tahsili için rücu hakkı saklıdır.

8-1618 SY. Yasanın 12. maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın aldığı taktirde paket turun eksik yada hiç verilmemesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.

9- Tüketici dilerse paket tur ve / veya konaklama hizmeti başlamadan evvel; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

10- Online veya Çağrı Merkezi aracılığı ile yapılan rezervasyonlarda Rezervasyon sahibi , sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifası için iş bu sözleşmenin geçerlilik kazanmasından itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Acenteye faks , e-mail yolu ile yazılı olarak bildirimde bulunulması zorunludur. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya rezervasyon sahibinin kullanımına sunulan hizmetin faturasının , tur kayıt formlarının asıllarının acenteye teslimi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli tüketiciye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise , KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

11- Acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasından TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

 

SALON TUR Kaliteli ve Ekonomik Turların Yer Aldığı Bir Turistik Alışveriş Portalıdır. Sitede yer alan tüm metin, Resim ve içeriklerin telif hakları SALON TUR'a aittir. SALON TUR'da bulunan fiyatlar anlık değişiklik gösterebilir. SALON TUR A-6848 Belge Numarası ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı A grubu Seyahat Acentesı ve TÜRSAB üyesidir. Salontur.com sitesinin kullanıcıları SALON TUR Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar. Salontur.com © 2012
www.salontur.com Telefon 0216 445 26 26 Fax 0212 381 62 03

Bayar Caddesi İclal Ataç İş Merkezi No:84 Daire:7 Kozyatağı İSTANBUL

0216 445 26 26